Day: June 2, 2024

Farkas Funeral (SJ-4) vs Sports Huddle (CH-1)

vs

John Wright State Farm (T-7) vs Von Holten Eye Care (C-3)

vs

Cantigny VFW (SJ-9) vs Paradise Pools (CH-1)

vs