Sports Huddle (C-2) vs Harcor Group (M-3)

vs

John Wright State Farm Insurance (T-8) vs Harcor Group (M-3)

vs

Joes Hot Dogs (SJ-4) vs Harcor Group (M-3)

vs

Coeys Closet (T-9) vs Harcor Group (M-3)

vs

Oscar Meyer Landscaping (SJ-5) vs Harcor Group (M-3)

vs

Remax (C-1) vs Harcor Group (M-3)

vs

Green Sox (R-7) vs Harcor Group (M-3)

vs

Joes Hot Dogs (SJ-4) vs Harcor Group (M-3)

vs

Red Sox (R-6) vs Harcor Group (M-3)

vs

Sports Huddle (C-2) vs Harcor Group (M-3)

vs