Orange Sox (R-12) vs Purple Sox (R-13)

vs

Minooka Modern Arnis Academy (C-3) vs Orange Sox (R-12)

vs

Purple Sox (R-13) vs Black Sox (R-11)

vs

Cantigny VFW (SJ-9) vs Black Sox (R-11)

vs

Ron Tiripelli Ford (T-7) vs HARCOR Group (M-5)

vs

Interstate Batteries (C-2) vs Purple Sox (R-13)

vs

Orange Sox (R-12) vs Black Sox (R-11)

vs

Risen Renovation (M-4) vs Black Sox (R-11)

vs

ReCrafted Roofing (M-6) vs Purple Sox (R-13)

vs

Interstate Batteries (C-2) vs Orange Sox (R-12)

vs