League: Pinto

Whiteford (P-4) vs Tyson Motors (P-9)

vs

Whiteford (P-5) vs Whiteford (P-10)

vs

Whiteford (P-2) vs Whiteford (P-11)

vs

Whiteford (P-8) vs Whiteford (P-6)

vs

Whiteford (P-12) vs Totons TV (CH-1)

vs

Window World (P-3) vs Whiteford (P-7)

vs

Whiteford (P-6) vs Tyson Motors (P-9)

vs

Whiteford (P-10) vs Totons TV (CH-1)

vs

Whiteford (P-8) vs Window World (P-3)

vs

Whiteford (P-11) vs Whiteford (P-7)

vs